YGS-LYS-KPSS TARİH DERS NOTLARI VE SORULARI
   
 
  Türk Devletlerinin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ 

  1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)
  2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)
  3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)
  4 - Akhun İmparatorluğu (370-577)
  5 - Göktürk İmparatorluğu (582-630)
  6 - Avar İmparatorluğu (550-805)
  7 - Hazar İmparatorluğu (650-965)
  8 - Uygur Devleti (744-840)
  9 - Karahanlılar Devleti (840-1042)
10 - Gazneliler Devleti (969-1187)
11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)
12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231)
13 - Altınordu Devleti (1230-1481)
14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405)
15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858)
16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
 
 
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALMAYAN TÜRK İMPARATORLUKLARI VE DEVLETLERİ
  1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48-156) (Çinliler Hiyong Nu derler)
  2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48-216)
  3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304-329) (Çinlilerin verdiği adlar)
  4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328-352)
  5 - Hsia Hun Devleti (407-431)
  6 - Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)
  7 - Lou-Lan Hun Devleti (442-460)
  8 - Tabgaç Devleti (386-534)
  9 - Doğu Tabgaç Devleti (534-557)
10 - Batı Tabgaç Devleti (534-557)
11 - Cücen Devleti (390-545)
12 - Tukyu Devleti (545-658) (Doğu-Batı dahil)
13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)
14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-658)
15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)
16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)
17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)
18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)
19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)
20 - Tango Şato Devleti (923-936)
21 - Tsin Şato Devleti (937-946)
22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)
23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)
24 - Türgeş Devleti (717-766)
25 - Karluk Devleti (766-1215)
26 - Kırgız Devleti (840-1207)
27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)
28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)
29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)
30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)
31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)
32 - Samaniler Devleti (892-999)
33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)
34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)
35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)
36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)
37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)
38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)
39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)
40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222)
41 - Gurlular Devleti (1187-1295)
42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)
43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)
44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)
45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)
46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)
47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)
48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)
49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)
50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)
51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)
52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)
53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)
54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)
55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)
56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (1180-1294)
57 - Çağatay Devleti (1294-1424)
58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)
59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)
60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)
61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)
62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)
63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)
64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)
65 - İRAN TÜRK DEVLETLERİ (1500-1925)
66 - Safevi Devleti (1500-1720)
67 - Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)
68 - Afşarlar (1729-1754)
69 - Kaçarlar (1779-1925)
70 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)
71 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)
72 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalalılar Dönemi) (1805-1914)
73 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalalılar Dönemi) (1914-1952)
74 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)
75 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)
76 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)
77 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)
78 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)
79 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)
80 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)
81 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)
 
DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER
  1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)
  2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)
  3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)
  4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)
  5 - Uz Hanlığı (860-1068)
  6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)
  7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)
  8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)
  9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)
10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)
11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)
12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)
13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)
14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)
15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)
16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)
17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)
18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)
19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)
20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)
21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)
22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)
23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)
24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)
25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)
26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)
27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)
28 - Tolunlular Beyliği (868-904)
29 - Akşidliler Beyliği (935-969)
30 - İzmirliler Beyliği
31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)
32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)
33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)
34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)
35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)
36 - Erbil Beyliği (1146-1232)
37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)
38 - Karaman Beyliği (1256-1483)
39 - İnanç Beyliği (1261-1368)
40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)
41 - Pervane Beyliği (1277-1322)
42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)
43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)
44 - Karesi Beyliği (1297-1360)
45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)
46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)
47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)
48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)
49 - Teke Beyliği (1321-1390)
50 - Eratna Beyliği (1335-1381)
51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)
52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)
53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)
54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)
55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)
56 - Berçem Beyliği (1100’ler)
57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)
58 - Şam Beyliği (1117-1154)
59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)
60 - Fars Beyliği (1147-1284)
61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)
62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)
 
 
PROTO-TÜRKLER VE ÇOK DAHA ESKİ TÜRK DEVLETLERİ
1 - Sümerler-----------------------Mezopotamya (M.Ö. 4000-1900) 
2 - Akadlar-------------------------Mezopotamya (M.Ö. 2750-2000) 
3 - Elâmlar-------------------------Mezopotamya (M.Ö. 2160-600) 
4- Kantura Oğulları Hz. İbrahim zamanı-----------Mezopotamya (M.Ö. 4000’ler) 
5 - Hiksoslar----------------------Mısır (M.Ö. 1657-1580) 
6 - Eskimolar---------------------Alaska, Sibirya (M.Ö. 10.000’den itibaren) 
7 - Amerika Kızılderilileri --- Kuzey/Güney Amerika (M.Ö. 10.000’den itibaren) 
8 - Sakalar --------------- Asya, Anadolu, Avrupa (M.Ö. 3.000’den itibaren) 
9 - Pelasglar----------------------Anadolu, Yunanistan (M.Ö. 3.000-400)
10 - Amazonlar -------------Samsun, İzmir (M.Ö. 3.000-2.000)
11 - Makedonyalılar--------------Balkanlar (M.Ö. 2.500- 168)
12 - Etrüskler----------------------İtalya (M.Ö. 1200-265 )
13 - Turhanlar (Tyrrhen)-------Anadolu (M.Ö. 2000’ler)
14 - Troyanlar (Truvalılar)-----Anadolu, Kuzey Afrika (M.Ö. 1250-800)
15 - Tourkiler ----------------------İran, Mezopotamya (M.Ö. 2300)
16 - Gutiler-------------------İran, Mezopotamya (M.Ö. 2500-1950
17 - Turukkular ----------------------Mezopotamya (M.Ö. 1750)
18 - Kassitler ----------------------------İran, Mezopotamya ( M.Ö. 1200)
19 - Kimmerler --------------- Kafkasya, Anadolu (M.Ö. 1900-590)
20 - Hattiler--------------------------Anadolu (M.Ö. 2500)
21 - Hititler --------------------Anadolu (M.Ö. 2000- 1200)
22 - Hurriler --------------------Anadolu (M.Ö. 2000-1300)
23 - Mitanniler ---------------------- Anadolu, Mezopotamya (1900-1260)
24 - Urarlar-----------------------Anadolu (M.Ö. 860-580)
25 - Meydiyeliler (Medler)------Kafkaslar ve İran (M.Ö. 708-550)
26 - Partlar ------------ Kafkasya, İran (M.Ö.249-M.S.228)
27 - İskit (Çit, Skit, Saka) İmparatorluğu (M.Ö. 500’ler- M.S. 700’ler)
 
SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ
 
1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)
2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)
3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)
4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)
5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)
6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)
7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)
 
 
 
PROTO-TÜRKLER VE ÇOK DAHA ESKİ TÜRK DEVLETLERİ
 
1 - Sümerler-----------------------Mezopotamya (M.Ö. 4000-1900) 
2 - Akadlar-------------------------Mezopotamya (M.Ö. 2750-2000) 
3 - Elâmlar-------------------------Mezopotamya (M.Ö. 2160-600) 
4 - Kantura Oğulları Hz. İbrahim zamanı-----------Mezopotamya (M.Ö. 4000’ler) 
5 - Hiksoslar----------------------Mısır (M.Ö. 1657-1580) 
6 - Eskimolar---------------------Alaska, Sibirya (M.Ö. 10.000’den itibaren) 
7 - Amerika Kızılderilileri --- Kuzey/Güney Amerika (M.Ö. 10.000’den itibaren) 
8 - Sakalar --------------- Asya, Anadolu, Avrupa (M.Ö. 3.000’den itibaren) 
9 - Pelasglar----------------------Anadolu, Yunanistan (M.Ö. 3.000-400)
10 - Amazonlar -------------Samsun, İzmir (M.Ö. 3.000-2.000)
11 - Makedonyalılar--------------Balkanlar (M.Ö. 2.500- 168)
12 - Etrüskler----------------------İtalya (M.Ö. 1200-265 )
13 - Turhanlar (Tyrrhen)-------Anadolu (M.Ö. 2000’ler)
14 - Troyanlar (Truvalılar)-----Anadolu, Kuzey Afrika (M.Ö. 1250-800)
15 - Tourkiler ----------------------İran, Mezopotamya (M.Ö. 2300)
16 - Gutiler-------------------İran, Mezopotamya (M.Ö. 2500-1950
17 - Turukkular ----------------------Mezopotamya (M.Ö. 1750)
18 - Kassitler ----------------------------İran, Mezopotamya ( M.Ö. 1200)
19 - Kimmerler --------------- Kafkasya, Anadolu (M.Ö. 1900-590)
20 - Hattiler--------------------------Anadolu (M.Ö. 2500)
21 - Hititler --------------------Anadolu (M.Ö. 2000- 1200)
22 - Hurriler --------------------Anadolu (M.Ö. 2000-1300)
23 - Mitanniler ---------------------- Anadolu, Mezopotamya (1900-1260)
24 - Urarlar-----------------------Anadolu (M.Ö. 860-580)
25 - Meydiyeliler (Medler)------Kafkaslar ve İran (M.Ö. 708-550)
26 - Partlar ------------ Kafkasya, İran (M.Ö.249-M.S.228)
27 - İskit (Çit, Skit, Saka) İmparatorluğu (M.Ö. 500’ler- M.S. 700’ler)
 
SON DAKİKA HABERLERİ


 

Facebook beğen
 
Reklam
 
TARİHTE BUGÜN
 

Tarihte Bugün v.5.0
 
Bugün 1 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=